19 - مرداد‌ماه - 1385

 

«ربط»

 

اصلا ندانم این به تو مربوط می‌شود؟

یک لحظه صبر کن، نرو! ... مربوط می‌شود؟

گیرم که زندگیم به هم ریخته‌ست باز

کاین عشق‌های نو به نو ... مربوط می‌شود؟

تکلیف‌های ریاضی دوباره ماند

یک جمعِ یک؟ ... و دو؟ ... مربوط می‌شود؟

درس زبان و لهجه‌ی "یو اِس" ، سلام، "های"

مشغول درس، با "یِس" و "نو" ... مربوط میشود؟

دفترچه‌ام پُرِ از خط خطی شده‌ست

یک خاطره‌ست، من و ... مربوط می‌شود؟

"پسورد" خاطرههایم ز یاد رفت

با دست روی سر ... یِهو  ... مربوط میشود؟

سیگار بر لبم، به تو من فکر می‌کنم

دل گفت رد شو و ... مربوط می‌شود؟

 

13 فروردین 85