27 - مرداد‌ماه - 1385

 

«آزاد»

 

هنوز می‌شود «آزاد» شعر گفت، آری

چه سالمی و چه آن گه که خوب، بیماری

چه در کلاس نشستی، چه در کلاس نئی

زمان دلبری و آن زمان که دلداری

چه زنده‌ای و چه مرده، چه بی‌صدا یا عکس

چه دینت عاشقی است و چه آن که بودایی

چه این که این نفست در درون سینه‌ت، حبس

چه این که شاد شدی و چه این که غمباری

چه داشتی غمِ عشق و چه آن که مخموری

چه کار داری و آن گه که باز، بی‌کاری

چه این که واجبی و ممکنی و یا که محال

و یا چو درس حساب، بی‌حساب، فرّاری

چه این که تاجری و زاهدی و عارف‌خو

چه آن زمان که تو مشغول درد و تیماری

چه ... بس کنم سخنم، هیچ ... پاک آزادی

جز آن زمان که تو روزت شده‌ست تکراری

 

19 اردی‌بهشت 85