3 - شهریور‌ماه - 1385

 

«وحدت وجود»

 

بعد از سفر

      خیال کرده بودم

                     دو تا شدیم.

تو یک طرف

          منِ بی‌چاره یک طرف

 

اکنون

بعد از شنیدن "منصور" و دارِ او

قائل به وحدتم.