24 - مهر‌ماه - 1385

 

من شعرِ سپید را نمی‌فهمم هیچ

اشعار رباعی خودم را هم هیچ

من شعر برای دل خود می‌گویم

از شعر به جز شعر نمی‌خواهم هیچ