28 - مهر‌ماه - 1385

 

ای کاش از احوال من آگاه نبود

سهم منِ بی‌چاره غم و آه نبود

ای کاش کمی ز آخرت می‌ترسید

این بچه‌ی نارسیده خودخواه نبود