3 - آبان‌ماه - 1385
 

 

جز بودن با تو من نمی‌خواهم هیچ

از زندگی بی تو نمی‌دانم هیچ

گر چه همه‌ی زندگی‌ام هیچ شده

از هیچ به جز هیچ نمی‌فهمم هیچ