9 - آبان‌ماه - 1385

 

از با تو نبودن خودم می‌ترسم

از این همه بودن خودم می‌ترسم

یک جام مِی از پیش فلانی آرید

از مست نماندن خودم می‌ترسم