17 - آذر‌ماه - 1385

 

ترجیح دهم رباعی‌ام را به غزل

این حس غمِ سماعی‌ام را به غزل

باید بروم کمی تو را شعر کنم

ترجیح دهم همین کَمَم را به غزل