13 - دی‌ماه - 1385

 

سرگیجه گرفته‌ام،‌ و قلبم ترکید

دردِ‌ دلِ من چو شاخه‌هایِ آن بید

من باعث و بانی‌ حضورش هستم

آن عشق، چرا انارِ جسمم را چید؟