15 - دی‌ماه - 1385

 

این پیرهنت آبِ ‌اناری شده باز

ابیات رباعی‌ات بهاری شده باز

تو، من، ‌سفرِ‌ مشهد و ای وای خدا!

انگار که قسمتِ تو زاری شده باز