2 - شهریور‌ماه - 1385

 

«استقبال»

 

تو "بود" بودی و

من "هست" شدم

ز تو امشب.

 

تو "ماضی" و

منِ بی‌چاره "حال"

ز تو امشب.

 

وای از برای "استقبالِ" تو امشب.