18 - شهریور‌ماه - 1385

 

«مبداء و معاد»

 

راستی

       مبداءِ "تو" بودنم

                      چه‌شنبه بود؟

یک؟

     دو؟

          و شاید سه‌شنبه بود

... آه

        مبداء و معاد ...

 

خدا کند

          هیچ‌شنبه‌ای

                 معادِ بودنِ "تو" بودنم

                                      نباشد و ...

وای ... نه

               آخرِ مسیر

                          جمعه است ...