2 - مهر‌ماه - 1385

 

«بغضِ سفید»

 

وقتی که رفت، در دلِ من شب کناره کرد

رفت و نگاهِ خسته‌ی من را نظاره کرد

وقتی نبود، تازه دلم «بود» را شناخت

غم این‌چنین حضورِ خودش را اشاره کرد

وقتی که رفت شمسِ دلم را کسوف شد

او همدم و حریف دلم را ستاره کرد

وقتی که رفت خاطره‌ها تازه تازه شد

او هر چه خاطره را سنگ‌واره کرد

وقتی که رفت عکس دلش را به من فروخت

با این خیال که دردِ مرا نیز چاره کرد

وقتی نوشت: "خسته‌ام از هر چه بودنت"

بُغضی سفید، سهمِ دلِ پر شراره کرد

 

5 مرداد 85