27 - مهر‌ماه - 1385

 

شاعر نشدم که تا تو دردم بشوی

حافظ نشده بلای جانم بشوی

شاعر همه‌جا ز قافیه می‌ترسد

ای قافیه! ای کاش نصیبم بشوی